Latest Posts

Proizvodnja hrane: Osim oblika, boje i veličine jako važne komponente kvaliteta čine svežina i stepen zrelosti

Održiva proizvodnja hrane može da uštedi 10 triliona dolara

Proizvodnja hrane trenutno više košta nego što daje Prelazak na održive sisteme proizvodnje hrane širom sveta, doneo bi društveno-ekonomskih koristi u vrednosti od 5 do 10 triliona dolara godišnje. Ovo pokazuje novi izveštaj vodećih ekonomista i naučnika Komisije za ekonomiju…
Read more

Aktuelno, Zdravlje

, , ,

karenca predstavlja period potreban za razgradnju ostataka pesticida na plodovima

Karenca pesticida – značenje, istine i zablude

Šta je karenca Period koji mora proći od trenutka primene pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji do trenutka kada se plod smatra bezbednim za ljudsku upotrebu zove se karenca. Laički rečeno, karencu definišemo kao period čekanja od prskanja do berbe. Stručnije rečeno,…
Read more

Aktuelno, Konvencionalna poljoprivreda, Zdravlje

, , , , ,