Uslovi za gajenje voća – Ekologija voćaka

vocnjak, gajenje voca

Bilo da planirate da se proizvodnjom voća i povrća bavite iz hobija ili pak želite da od toga napravite biznis, potrebno je da znate koji su to idealni uslovi za gajenje voća. Ovim člankom započinjemo seriju članaka koji će vam dati osnovne informacije o ekološkim uslovima za gajenje voća. Jednim delom, ova tema obrađena je u članku Izrada idejnog projekta voćnjaka, ali su se tu našli i drugi činioci vezani za bavljenje proizvodnjom voća.

Gajenje voća i ekologija su usko povezani

Ekologija voćaka predstavlja međusobni uticaj između voća i sredine u kojoj se ono gaji, uključujući i odnose sa drugim živim bićima koje nastanjuju tu sredinu. Bilo da su u pitanju biljke ili životinje. Svi uticaji sredine na voćke mogu se podvesti pod naziv ekološki činioci (faktori).

Ekološki činioci nisu nepromenljivi, što je posebno izraženo poslednjih godina usled klimatskih promena čiji smo svedoci. Na svaku promenu ekoloških činilaca voćke reaguju prilagođavanjem. Stepen prilagodljivosti voćaka zavisi od nečeg što se naziva ekološka valenca. Ekološka valenca predstavlja raspon variranja nekog ekološkog faktora kojem se voćka može prilagoditi.

Iz ovog proizilazi da je poznavanje međusobnih odnosa životne sredine i voćke ali i optimalnih ekoloških faktora od presudnog značaja za gajenje voća.

Podela ekoloških faktora

Ekološki faktori za gajenje voća mogu se u osnovi podeliti na dve velike grupe: abiotički i biotički.

Abiotički faktori:

Abiotički faktori predstavljaju fizičko-hemijske uslove sredine i dele se u tri grupe: klimatski faktori, edafski faktori i orografski faktori.

Klimatski faktori su osnovna karakteristika neke oblasti i obuhvataju: svetlost, temperaturu, vodu i vlažnost, vazduh.

Edafski faktori obuhvataju fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta i stena na kojima se zemljište razvija.

Orografski faktori podrazumevaju osobine reljefa, npr. nadmorsku visinu, nagib terena itd.

Biotički faktori:

Biotički faktori su uticaji drugih živih bića na neki organizam, u ovom slučaju na voćke.

Značaj ekoloških faktora za gajenje voća

Voćne vrste su pretežno višegodišnje vrste pa ekološki faktori posebno dobijaju na značaju. Pri čemu, treba istaći kumulativno delovanje negativnih uticaja na razvoj, rodnost i životni vek voćke. Samim tim negativan uticaj ovih faktora direktno se negativno odražava na egzistenciju i produktivnost voćaka.

Gajene voćne vrste, usled višegodišnje planske selekcije i genetske uniformnosti, mnogo su osetljivije na negativne uticaje ekoloških faktora. Ovo je dobrim delom posledica i toga što su one konstantno pod ljudskom zaštitom usled čega je došlo do opadanja otpornosti samih biljaka. Naravno, to je i rezultat selekcije voćnih vrsta koja je orijentisana na povećanje prinosa i eventualno na otpornost samo na određene patogene ili ekstremne ekološke uslove.

Nepovoljni ekološki faktori mogu biti ograničavajući za gajenje voća u toliko meri da budu pogubni po voćke i dovedu do propadanja čitavih zasada. Npr. neodgovarajuće zemljište može dovesti do sušenja sadnica voćaka ubrzo nakon sadnje.

Jasno je da je znanje o ekološkim uslovima za gajenje voća presudno ukoliko želite da budete uspešni u njemu. Otud i ideja da se u narednom periodu detaljnije predstavi svaki od uslova.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *