Да ли величина плода утиче на квалитет јабуке

Zlatni Delises, квалитет јабуке

За произвођаче, крупноћа плодова јабуке уско је повезана са потенцијалном зарадом. Крупноћа, заједно са обликом и обојеношћу плодова најзначајније су особине које привлаче купце. Ипак, поред ових, квалитет јабуке чине и неке друге не тако очигледне особине. Ту се пре свега мисли на садржај шећера или стручније речено, садржаја укупно растворљивих чврстих материја. Осим шећера значајни показатељи су и садржај киселина у плоду, чврстина меса плода и тежина плодова.

Постоји ли корелација између крупноће и квалитета?

У студији из 2006. године, италијански стручњаци желели су да утврде да ли величина плодова утиче на квалитет. У огледу су пратили сорте Златни делишес и Црвени делишес (тј. Ред Чиф – Red Chief). Половина биљака орезана је тако да се добије стандардни род, док је друга половина орезана тако да принос буде за око 30 % виши у односу на просечан. На овај начин желели су да постигну да плодови са биљака које су биле више оптерећене буду ситнији.

Главни циљ ове студије јесте да се утврди да ли мања крупноћа утиче на квалитет плодова, па је и оглед постављен сходно томе. Златни делишес био је четири године стар, док је Црвени делишес био у шестој години. Можемо рећи да су оба засада била у пуном роду. Златни делишес био је на подлози М9, док је Црвени делишес био на подлози М26. У оба случаја биле су у питању слабобујне подлоге.

Густина садње такође се разликовала. Златни делишес сађен је на размаку 1 x 3.5 метара и 2860 стабала по хектару. Размак садње код Црвеног делишеса био је 0,8 x 3,5 метара и 3570 биљака по хектару. Узгојни облик код обе сорте био је витко вретено. Примена ђубрива, пестицида и наводњавање рађени су по препорукама за регион у којем се налазио воћњак.

Промена у односу крупноће плодова

Код обе сорте, на стаблима са већим родом, дошло је до промене у дистрибуцији крупноће плодова у односу на стабла са стандарадним приносом. Код Златног делишеса појавили су се плодови крупноће од 55-65 милиметара у пречнику, који нису били заступљени код стабала са стандарадним приносом. Такође драстично се смањило учешће плодова крупноће преко 75 милиметара.

Код Црвеног делишеса је дошло до значајног раста броја плодова са пречником 55-65 милиметара, мада је код ове сорте и код стандардног приноса било плодова у овом распону. Као и код Златног делишеса, значајно је смањено присуство плодова преко 75 милиметара у пречнику.

Како крупноћа утиче на квалитет јабуке

И крупноћа и тежина плодова биле су мање код опретећенијих стабала. Тако је код Златног делишеса пречник био просечно мањи за 11 % док је тежина плодова била мања за 25 %. Код Црвеног делишеса просечна крупноћа била је смањена за 12 % док је тежина плодова била нижа за 28 %.

Садржај шећера и киселина и чврстоћа меса били су већи код више оптерећених стабала у односу на она са стандарадним приносом. Ипак закључено је да је код обе групе плодова, иако су уочене разлике поменутим вредностима, квалитет био висок. Тако да се може рећи да крупноћа плодова нема пресудан утицај на квалитет плодова.

Ипак ако се вратимо на тврдњу са почетка, јасно је да крупноћа плодова, као један од параметара квалитета, може имати пресудан утицај на зараду коју могу остварити произвођачи. Самим тим, иако ситнији плодови не заостају у погледу квалитета, приоритет у производњи ипак мора бити добијање што већег процента плодова који се налазе у групи крупнијих.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *