RIBIZLA POSTAJE SVE POPULARNIJE VOĆE NA NAŠIM TEZGAMA

Sveže voće - crvena ribizla na tanjiru

Ribizla spada u jagodasto voće, sitnih bobica koje rastu u grozdovima. U zavisnosti od boje plodova razlikujemo crnu, crvenu i belu (žutu ili zlatnu) ribizlu. Plodovi crne ribizle su sa više gorčine i krupniji nego plodovi druge dve vrste i najčešće su namenjeni za preradu. Plodovi crvene i žute ribizle su osvežavajuće i pogodniji su za upotrebu u svežem stanju. Ovo voće može se koristiti u prizvodnji sokova, želea, alkoholnih napitaka i sl.

Ribizla nije nije zahtevno voće za gajenje

Ribizla je vrsta kojoj pogoduje nešto vlažnija klima, sa obiljem padavina, prohladnim letom i visokom vlažnošću vazduha. Ribizla je svetloljubiva biljka i traži staništa sa dobrom izloženošću sunčevoj svetlosti kako bi redovno i obilno rađala. Kada je u pitanju nadmorska visina, ribizla se može gajiti na visinama od 400-1000 m u zavisnosti od ekspozicije na kojoj se voćnjak nalazi. Na većim nadmorskim visinama treba birati južne ekspozicije dok se na nižim preopručuju severne.
Ribizla je relativno otporna na niske temperature, ali početkom godine cvetni pupoljci mogu stradati na temperaturi nižoj od -5 °C. Ni visoke letnje temperature (iznad 35-40 °C) u kombinaciji sa sušom joj ne pogoduju, kada može doći do opadanja lišća i smanjenje prinosa. Štetan uticaj visokih letnjih temperatura može se umanjiti navodnjavanjem i korišćenjem odgovarajućih mreža za zasenjivanje.
Za uspešno gajenje ribizle potrebno približno 800 mm padavina godišnje, od čega barem 50 % mora biti u vreme vegetacije. Kako bi se izbeli gubici izazvani sušom, prilikom podizanja komercijalnih zasada obavezno je navodnjavanje. Kao najefikasnije se pokazalo navodnjavanje sistemom kap po kap.
Kada je zemljište u pitanju ribizla traži duboka, srednje teška, umereno vlažna i slabo kisela (pH 5,5-7,0) zemljišta bogata humusom, kalijumom i fosforom.

Ribizla traži dobru pripremu – kako saditi i gajiti ovo voće

Prilikom odabira mesta za gajenje ovog voća, treba birati lokacije sa blagim nagibima i severnim ekspozicijama. Ribizla se može gajiti i u ravničarskim predelima ali u tom slučaju treba voditi računa da se voćnjak nalazi na otvorenoj poziciji koja je dobro provetrena.
Prilikom pripreme za sadnju, zemljište treba izrigolovati na oko 50 cm dubine uz dodavanja dobro zgorelog stajnjaka, fosfatnih i kalijumovih đubriva. Orijentaciono treba dodati 30-50 t stajnjaka. Međutim, za tačno određivanje količina potrebnih za đubrenje najbolje je prethodno uraditi analizu zemljišta. Đubriva se, nakon primene, zaoravaju na 20-25 cm dubine.
Sadnju treba obavljati u jesen (krajem oktobra) kako bi se biljke adekvatno pripremile za zimu. Ukoliko će se primenjivati mehanizovana obrada, razmak između redova treba prilagoditi samoj mehanizaciji (oko 3 m) dok razmak između biljaka u redu može biti 1-1,2 m. Ukoliko će obrada biti vršena ručno, u tom slučaju međuredni razmak može biti i manji. U špalirskom sistemu gajenja razmak biljaka u redu može se kretati od 0,6-1,5 m.
Kada je rezidba u pitanju, ona se na početku izvodi u cilju formiranja dobro provetrenog i osvetljenog žbuna – nalik na vazu. Kasnije, tokom perioda eksploatacije, rezidbom treba uklanjati starije grane (starije od 3-4 godine), oštećene grane, grane koje se nalaze preblizu zemlje ili one koje se ukrštaju i zasenjuju unutrašnjost žbuna.

Ribizla na tržištu – kako pripremiti ovo voće za prodaju

Sveže voće - crvena ribizla

Sveža crvena ribizla

Ribizla se na ovim našim prostorima počela gajiti sedamdesetih godina XX veka. Tada su introdukovane prve sorte crne ribizle a desetak godina kasnije se počelo sa gajenjem i crvene ribizle. Obzirom na visoku hranljivu vrednost plodova ribizle, ona polako postaje sve popularnija u našoj zemlji iako su površine pod ovom vrstom još uvek skromne.
Berba za prodaju u svežem stanju vrši se direktno u posudice u kojima će se i prodavati. Najčešće su to plastične posudice sa poklopcem u kojima može biti od 100-500 g plodova. Crvena i bela ribizla beru se sa celim grozdovima a berba se obavlja ručno. Obično se berba ribizle obavlja odjednom, mada postoje i sorte (posebno kod crne ribizle) kod kojih se berba obavlja u više navrata tj. probirno.
Ukoliko ste zainteresovani da započnete proizvodnju ribizle, imajte u vidu da tržište kod nas još uvek nije dovoljno razvijeno pa budite oprezni sa površinom na samom početku. Ribizla ne spada u voće koje se troši u velikim količinama u svežem stanju pa će biti potrebno i da dobro razradite vašu strategiju prodaje. Nemojte nasedati na priče o lakoj i visokoj zaradi, jer tu najčešće najveću koristi imaju trgovci sadnicama, đubrivima i preparatima za zaštitu. Najbolje je naravno krenuti sa malom površinom pa vremenom proširivati voćnjak.
Poseban je problem radna snaga, naročito za berbu koja se obavlja ručno, pa treba imati u vidu da će vam u punom rodu biti potreban veći broj radnika kako bi ste je obavili pravovremeno.

Ribizla I klase – kako odabrati i sačuvati ovo voće

Ribizla I klase mora imati plodove koji su ujednačene zrelosti, pravilno razvijeni i ujednačene krupnoće na grozdovima. Boja bobica na grozdu mora biti ujednačena i u skladu sa karakteristikama sorte. Neujednačena boja bobica može ukazivati na nedovoljnu zrelost, dok mat (mutna) boja plodova može ukazivati na prezrevanje.
Kada birate ribizlu obratite pažnju da nema pojave plesni u posudicama ili oštećenih plodova. Takođe, obratite pažnju na izgled peteljki, koje bi trebale da budu sveže i zelene boje.

Nakon kupovine, ribizle čuvajte u frižideru u poluotvorenoj ili otvorenoj posudici. Posudice u kojima ste ih kupili najčešće imaju i odgovarajuće otvore upravo kako bi se obezbedilo provetravanje plodova.
Kao i svo drugo jagodasto voće, ribizla je osetljiva na preteranu vlagu pa je ne treba prati pre nego odlučite da je pojedete. Plodove perite pod mlazom hladne vode a koji su drugi načini za pranje voća i povrća, pogledajte ovde.
Imajte u vidu da ribizle imaju kratak shelf lajf i da ne mogu stajati duže do 1-2 dana čak i u frižideru pa ne preterujte sa količinama prilikom kupovine ukoliko ih ne možete iskoristiti u tom roku. Za duže čuvanje ribizle možete zamrznuti.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *