Kako da započeti proizvodnju voća i povrća u šest lakih koraka

Proizvodnja voća i povrća

Nasledili ste imanje na selu i želite da se posvetite proizvodnji voća i povrća ali nemate iskustva i ne znate odakle da krenete. Odluka da se posvetite poljoprivrednoj proizvodnji je, sama po sebi veliki korak i trebalo bi dobro promisliti pre nego se u nju upustite. U nastavku je 6 koraka u planiranju vaše buduće proizvodnje.

1. Šta vi zapravo želite

Na samom početku treba da odlučite koji je cilj vaše proizvodnje. Da li želite da sebi stvorite topli kutak u koji bi ste mogli pobeći od svakodnevne frke ili ipak želite da vam to postane glavni izvor prihoda i način života?

Ukoliko se odlučite za vikend varijantu, onda ćete imati manje stvari o kojima treba da razmišljate. Uložite određena sredstva, slobodno vreme i dosta rada i stvorite sebi prostor u kojem ćete se osećati lepo i prijatno i na kojem ćete da proizvedesti nešto hrane.

Međutim, ukoliko želite da vam poljoprivreda postane glavni izvor prihoda, priča postaje mnogo kompleksnija i zahteva dosta promišljanja i rada.

2. Uslovi za gajenje

Na samom početku sakupite informacije o tzv. agroekološkim uslovima. To se pre svega odnosi na klimatske uslove, zemljište i orografiju terena na kojem se vaše imanje nalazi. Klimatski uslovi vam mogu biti ograničavajući faktor za gajenje pojedinih kultura pa ih morate dobro proučiti. Ukoliko imate mogućnosti nabavite meteorološke podatke za područje gde vam se nalazi imanje. Veća naselja često imaju meteorološke stanice koje vam mogu dati ove podatke.

Danas mnogi voćnjaci imaju i mini meterološke stanice, pa ukoliko u blizini imate neki takav, pokušajte da kontaktirate vlasnika i vidite da li je raspoložen da vam ustupi podatke. Od meteoroloških podataka najbitniji su vam: svetlost, temperatura, prosečne količine padavina, učestalost pojave mrazeva, učestalost pojave grada, vetar.

Kada je zemljište u pitanju, najbolje bi bilo da uradite analizu. Poznavanje karakteristika zemljišta i količine dostupnih hraniva uštedeće vam dosta novca jer će omogućiti da ciljano vršite đubrenje i pripremu. Pod orografijom podrazumeva se nadmorska visina, nagib terena kao i blizina većih vodenih površina.

Osim pomenutih faktora, oganičavajući faktor može biti i postojanje mogućnosti za navodnjavanje. U današnje vreme jako je rizično planirati ozbiljnija ulaganja u proizvodnju voća i povrća ako nemate mogućnosti za navodnjavanje. Kada je kvalitet vode u pitanju, uradite analizu vode kako bi ste bili sigurni u njen kvalitet naročito ukoliko voda dolazi u direktan kontakt sa plodovima.

Ukoliko planirate da se bavite organskom proizvodnjom ili pak da uvodite standarde poput GLOBAL GAP-a sve ove analize će vam biti neophodne. Ovo su, da kažemo, neki osnovni podaci koji će vam biti potrebni.

3. Blizina tržišta

Osim mogućnosti za gajenje morate uzeti u obzir i na koji način ćete prodavati proizvode. Analizirajte udaljenost većih gradova i koje su vam mogućnosti za prodaju (kvantaške pijace, zelene pijace, veletrgovine, maloprodajni lanci).

Osim udaljenosti bitan je i kvalitet saobraćajnica. Od ovoga vam može zavisiti odluka šta da gajite i u kojoj količini. Na primer, ukoliko se nalazite blizu većeg mesta u kojem postoji mogućnost plasmana većih količina, možete se odlučiti za manji broj proizvoda u većoj količini.

Kada se nalazite blizu nekog većeg grada čiji žitelji imaju veću kupovnu moć, tada možete razmisliti i o gajenju proizvoda koji još uvek nisu toliko rasprostranjeni na ovim prostorima (npr. špargla). Ovi proizvodi po pravilu imaju višu cenu u prodaji a konkurencija je manja.

Nije na odmet napraviti i detaljniji plan prodaje u kojem ćete predvideti načine prodaje, tržišta na kojima želite da nastupite i dinamiku prodaje.

4. Logistički uslovi

Kada govorimo o logističkim uslovima, tu pre svega treba treba razmišljati o skladišnim kapacitetima i načinu transporta. Za očekivati je da većina vas neće u prvom trenutku imati hladnjaču ali bi bilo dobro da imate nekakav prostor koji možete koristiti makar i za kratkotrajno skladištenje robe. U tu svrhu može poslužiti podrum ili kakva druga prostorija koja će vam omogućiti da svoje proizvode sklonite sa otvorenog. Postoji i mogućnost da sa relativno malo ulaganja napravite i posebnu rashladnu komoru koja ne troši energiju. Takav prostor će vam olakšati planiranje berbe i prodaje te omogućiti da plodove ne morate prodavati odmah iz berbe čime možete ostvariti bolju cenu.

Što se tiče transporta razmislite na koji način ćete vaše proizvode transportovati do željenog tržišta. Ukoliko posedujete sopstveno vozilo izmite u obzir kolika mu je nosivost i da li poseduje rashladni uređaj. Za početak biće vam dovoljan neki automobil karavan ili kombi. Ukoliko ne posedujete adekvatan sopstveni prevoz uzmite u obzir i moguće troškove transporta voća i povrća do tržišta.

Osim za prevoz robe do tržišta vozilo će vam biti od koristi i prilikom različitih nabavki za potrebe imanja pa imajte i to u vidu. Pored navedenog, raspitajte se i koji su uobičajeni načini pakovanja za vaše proizvode kako bi ste mogli pravovremeno da pripremite adekvatnu ambalažu.

5. Finansijska sredstva

Nakon što uradite pomenute analize i dobijete jasnu sliku šta je to u šta morate uložiti novac, morate odrediti prioritete. Ipak, postoje stvari na kojima ne smete štedeti a to su: navodnjavanje, kvalitet semena/sadnog materijala, djubriva i sredstava za zaštitu.

Od ovih činilaca u najvećoj meri zavisiće prinos i kvalitet vaših proizvoda a samim tim i profit. Naravno ne smete zanemariti ni ostale troškove poput troškova radne snage, energenata, troškove prodaje (npr. transport, ambalaža, zakup tezge itd.).

Imajte u vidu da, morate imati i određena sredstva za život obzirom da u zavisnosti od vrste koju gajite, prvu zaradu možete očekivati u najboljem slučaju posle par meseci a ponekad i posle par godina (npr. kod gajenja voća).

6. Napravite plan

Kada ste sakupili sve potrebne informacije vreme je da donesete odluku šta ćete i na koji način gajiti. Što više informacija sakupite to će vam biti lakše da donesete dobru odluku. Stavite sve na papir, šta ćete gajiti, na koji način i na kojoj površini, koliko vam je ulaganja potrebno i za koje namene, na koji način ćete prodavati vaše proizvode i na kojim tržištima.

Najbolje bi bilo da napravite sopstveni biznis plan u koji ćete uključiti i već pomenuti plan prodaje. On ne mora biti preopširan niti previše detaljan ali treba da vam služi kao koristan alat za upravljanje. Samim tim potrudite se da vaš plan bude što realniji i u skladu sa činjenicama. Takođe, jednom napravljen biznis plan nemojte smatrati konačnim. Neke stvari ćete morati da menjate u hodu prilagođavajući se promenama na tržištu.

Sve pomenute analize i planiranja možete uraditi sami za šta će vam biti potrebno određeno vreme i dosta rada da prikupite i analizirate podatke. Druga mogućnost je da angažujete nekog sa više iskustva da vam pomogne u tom poslu. Takođe, nije loše razmisliti o angažovanju stručnog konsultanta u proizvodnji voća i povrća, barem dok sami ne steknete dovoljno znanja.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *