Rani crni luk – planiranje zaliha i čuvanje

Polje crnog luka

Pre svega, trebalo bi da se podsetimo koji su to parametri kvaliteta ranog crnog luka treba da ispuni da bi se mogao svrstati u I klasu. Lukovice moraju biti dobro razvijene, bez simptoma bolesti, bez mehaničkih oštećenja ili oštećenja od štetočina. Glavice moraju biti dobro osušene i sa najmanje jednom celom ovojnom ljuskom. Kod ranog crnog luka, toleriše se nešto slabije razvijena ovojna ljuska nego kod poznog kao i nešto veća vlažnost. Glavice treba da budu očišćene od nečistoća, korenove žilice prekraćene a stablo skraćeno na oko 1 cm iznad glavice. Kod luka I klase, prečnik lukovica je 50-70 mm za luk tipa jabučara a 55-75 mm za luk tipa pogačara. Uobičajeno pakovanje za crni luk je mrežasta vreća od 10 kg.

Razlike između ranog i poznog crnog luka odnose se pre svega na dužinu čuvanja i kalo. Rani luk, obzirom da ima veći sadržaj vode u odnosu na pozni luk nije pogodan za duže čuvanje. Samim tim on se uglavnom prodaje odmah a čuvanje se svodi na relativno kratak period od trenutka vađenja do prodaje. Rani crni luk ima veći kalo u čuvanju upravo usled većeg sadržaja vode u lukovicama i u većoj meri je sklon pojavi truleži ukoliko se čuva na mestu ili na način koji onemogućava provetravanje.

Imajući sve navedeno u vidu, prilikom nabavke ranog crnog luka vodite računa o zalihama a ukoliko nabavljate veću količinu odjednom pokušajte da ga skladištite na mestu koje je dobro provetreno. Idealno bi bilo, ukoliko imate dovoljno prostora, da luk ne držite sabijeno kao bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. Pomaže i da prilikom paletiranja u sredini palete ostavite prostor koji će omogućiti cirkulisanje vazduha u unutrašnjosti. Ukoliko imate mogućnosti da prisustvujete paletiranju robe koju kupujete, postavite na sredinu palete neki predmet ili najobičnije parče papira formata A4 a zatim oko njega slažite vreće sa lukom. Na ovaj način u centru palete ostaće prazan prostor koji će omogućiti strujanje vazduha. Na isti način možete prepakovati paletu i u vašem magacinu ukoliko imate nešto veće zalihe. Imajte u vidu da kod ranog luka, kalo u čuvanju može dostići i desetak i više procenata u kratkom roku, što je posebno izraženo ukoliko luk nije dovoljno prosušen što je čest slučaj na samom početku sezone. Kako bi izbegli povećani kalo i eventualne probleme sa pojavom truleži na luku, ne pravite velike zalihe već nabavljajte količine koje možete prodati u par dana. Takođe, od dobavljača tražite da vam isporučuju što bolje osušeni luk čime ćete izbeći velike gubitke u masi usled sušenja. Ovo je naročito bitno na samom početku sezone ranog luka kada se proizvođači trude da što pre plasiraju robu kako bi i sami izbegli kalo usled sušenja ali i postigli što višu cenu. Očekivano je da prve količine u prodaji imaju i višu cenu koja će zatim padati kako se povećava količina u ponudi, što je dodatni razlog da budete obazrivi prilikom planiranja zaliha.

Prilikom izlaganja luka izbegavajte police koje su direktno izložene sunčevoj svetlosti. Takođe, redovno prebirajte izloženu robu kako bi ste na vreme otklonili glavice kod kojih je došlo do razvoja truleži. Kao što smo i rekli, rani luk je više podložan propadanju pa treba biti obazriviji te češće kontrolisati njegov kvalitet na policama.

Tekst je prvobitno bio objavljen u junu 2016. u InStore Magazinu.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *